حذف صفر از پول ملی :

  • اقتصاد نگار _ عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از دیدگاه من به علت نبود سیاست و برنامه‌ریزی صحیح، حذف صفر از پول ملی می‌تواند از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند و این برای اقتصاد ایران یک خطر بزرگ محسوب می‌شود لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا زمانی‌که تضمین‌های لازم و کافی کسب نکرده‌اند، نباید تن به این اقدام نمایشی دهند.

  • پیشنهاد بانک مرکزی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که در سال گذشته به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

  • رئیس‌کل بانک مرکزی به ۵ نکته در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد.