دبی :

  • منابع خبری می‌گویند که شاهزاده هیا همسر حاکم دبی از او جدا شده و با چمدان‌های پر از دلار از امارات فرار کرده است. دو روایت وجود دارد که شاهزاده هیا که یک شاهزاده اردنی است یا در آلمان است یا در انگلیس.

  • بررسی آمارهای مربوط به گردشگری دبی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۳۱۶ هزار ایرانی از این امیرنشین بازدید کردند که این رقم نسبت به تعداد بازدیدکنندگان سال ۲۰۱۷ کاهش ۳۷ درصدی یافته است.

  • براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مراکز آماری دبی، تعداد بازدیدکنندگان از این شیخ‌نشین در ۱۱ ماه نخست سال میلادی به ۱۴/۳ میلیون نفر رسید که از این میان ۲۹۹هزار نفر ایرانی هستند.

  • تعداد ایرانیان مسافر دبی درمدت یکسال، یک سوم کاهش یافته است. تنها در ماه اکتبر تعداد ایرانیان مسافر دبی از ۳۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ به ۱۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.