دعوا :

  • امروز در فضای مجازی بار دیگر فیلمی از ضرب‌وشتم مامور نیروی انتظامی منتشر شد. در ماه‌های اخیر این چندمین مورد از ضرب‌وشتم ماموران خدوم نیروی انتظامی به حساب می‌آید. موضوعی که مجدداً لزوم برخورد جدی با خاطیان و حراست از اقتدار ناجا را یادآوری می‌کند.