ذهن :

  • اقتصاد نگار _ چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم یک استاد ایرانی الاصل آن دانشگاه بازدیدی از دانشگاه را به من پیشنهاد کرد و طی ٣ ساعت بازدید پیاده ، او با اشتیاق بسیار زیادی برای من دربارۀ دانشگاه ، کتابخانه ، اهداف و سایر چیزها توضیح داد . در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد از او دلیل این همه اشتیاقش را جویا شدم گفت : راستش محیط و فضای آموزشی این دانشگاه به من آرامش می‌دهد ، با آنکه ایرانی‌ الاصل هستم اما همه به من احترام می گذارند ، دانشگاه مرا در سه کمیته عضو کرده‌ تا مشارکت کنم ، دانشجو و استاد می‌خواهند بیاموزند ، نمی‌خواهم بگویم ایران وطنم نیست اما اینجا خانۀ اصلی من است

  • این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می‌پردازد. تفکر جادویی و اثر نیوکمب و نیمی نیوکمب موضوع بحث این قسمت هستند. اثراتی که توضیح می‌دهند ذهن انسان تمایل دارد تا رخدادها را در اثر تاثیر خود ببیند.

  • در قسمت جدید عصر جدید شوخی‌های مختلفی از سوی شرکت‌کنندگان اجرا شد. هشتمین قسمت از برنامه استعدادیابی «عصرجدید» با حضور شرکت کنندگان مختلف به روی آنتن شبکه سه سیما رفت.