رقابت :

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت دلیل برتری کمپانی‌هایی مانند اپل در قالب زنجیره‌ی ارزش و شبکه‌ی ارزش بررسی شده است.

  • شاخص جهانی رقابت استعدادی، شاخصی است که نشان می‌دهد هر کشور چقدر در جذب استعداد‌های جهانی و حفظ آنها در کشور خود موفق است. استعدادها می‌توانند اتباع کشورهای دیگر یا شهروندان همان کشور را شامل شوند. در این نقشه اطلاعات این شاخص را برای کشورهای مختلف مشاهده می‌کنید. کشورهایی که کمرنگ‌تر هستند (مانند ایران) در جذب استعداد و حفظ استعدادهای داخلی خود موفق نیستند. ۵ کشور که در این زمینه موفق‌تر هستند در نقشه نشان داده شده است.

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت مفاهیمی چون مزیت رقابتی که باعث می‌شود یک کسب و کار موفق‌تر از رقبای خود حتی در بازار‌های پرسودتر فعالیت‌ کند توضیح داده شده است.

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت ماژول سوم این دوره معرفی شده است.

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت به عنوان مثالی برای تحلیل صنعتی، محصول دو کمپانی بزرگ صنعت نوشابه‌سازی بررسی شده است.

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت مثال‌های کاربردی از تحلیل صنعتی با استفاده از فریم وورک ۵ نیرو برده شده است و خطاهایی که در این نوع تحلیل رایج است برشمرده شده است.

  • در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت کاربرد فریم وورک ۵ نیرو به منظور استراتژی بیزینس توضیح داده شده است.