رمز :

  • برای مدتی نامعلوم دارندگان حساب های بانکی می توانند به روال سابق از رمزهای دوم خود استفاده کنند چرا که آن طور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است.

  • طبق بخشنامه بانک مرکزی رمز دوم موجود کارت‌های بانکی تا پایان اردیبهشت‌ماه قابل استفاده است و مشتریان بانک‌ها برای فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف باید به شعبه بانک عامل مراجعه کنند.