سخنگوی دولت :

  • علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر پیشین کار، در این گفتگو مسائل و مشکلات اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و به بیان تجربیات خود پرداخته است. ربیعی معتقد است فلسفه قدرت در ایران به گونه ای تعریف شده است که دائما تعارض ساختاری ایجاد میکند و در حال حاضر دانش اقتصادی لازم برای عبور از این شرایط را در کشور وجود ندارد.

  • علی ربیعی سخنگوی دولت شایعه استعفای دو وزیر علوم و صنعت را تکذیب کرد.

  • با وجود آنکه سخنگوی دولت از تمام مسئولیت هایش در کابینه دولت کناره گیری کرد، با این حال خبرها حاکی از آن است که رئیس دفتر رئیس جمهور خبر استعفای ایشان را تکذیب کرده است.

  • رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که برای گرفتن عطش عده‌ای در جهت خرید سکه مجبور شدیم بیش از هفت میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم.