شهریور :

  • طبق گزارش مرکز آمار، قیمت متوسط برنج خارجی از ۹ هزار تومان در شهریور ۹۸ به ۱۹ هزار تومان در شهریور ۹۹ رسیده است. این کالا در عرض یکسال با رشد قیمتی ۱۱۰ درصدی مواجه شده است.