فمنیسم :

  • در اینفوگراف درصد زنان بالای ۱۵ سال که دارای سواد خواند و نوشتن هستند را در برخی کشورها از جمله ایران مشاهده می‌کنید. درصد باسوادی زنان به طور کلی در کشورهای پیشرفته مقدار بیشتری داشته است.

  • شاخص سقف شیشه‌ای به اندازه‌گیری شانس زنان شاغل برای روبرو شدن با برخوردی برابر در محیط کار می‌پردازد. اندازه‌گیری این شاخص مبتنی بر فاکتورهایی مانند دستیابی به تحصیلات، بازار کار، حضور در شغل‌های مدیریتی است و هر چه مقدار آن به ۱۰۰ نزدیکتر باشد نشان می‌دهد که در آن کشور زنان رفتار برابرانه‌تری را در محیط حرفه‌ای شاهد هستند. در اینفوگراف بالا که توسط اکونومیست منتشر شده است نتیجه را برای ۲۹ کشور اول مشاهده می‌کنید. با وجود آنکه کشورهای اسکاندیناوی توانسته‌اند در سال‌های اخیر محیط برابرتری را برای زنان فراهم کنند اما اندازه‌گیری سالانه‌ی این شاخص نشان می‌دهد که پیشرفت آن نسبت به قبل کمتر بوده است.

  • طبق تحقیقی که توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اخیرا انجام شده، اتوماسیون و رباتی شدن شغل‌ها برای زنان نسبت به مردان چالش بزرگتری خواهد بود.

  • موسسه‌ی Carta با پرسش از ۱۸۰ هزار کارمند در ۶ هزار شرکت استارتاپی در جهان به آمار جالبی دست یافت. فاصله‌ی بین تقسیم دارایی تنها مختص کارمندان زن و مرد نیست، بلکه حتی موسسان زن و سهامداران این شرکت‌ها نیز به نسبت مردان دارایی و سهم کمتری از سرمایه‌‌ در اختیارشان قرار می‌گیرد. در اینفوگراف بالا جزئیات را مشاهده می‌فرمایید.