فیلترشکن :

  • در اینفوگراف تعدادی از سایت‌ها و سرویس‌هایی که از داخل قابل دسترسی نیست را مشاهده می‌کنید.

  • اینفوگراف بالا که از مطالعه‌ی انجام شده بر وضعیت اینترنت در ۶۵ کشور جهان انجام شده نشان می‌دهد با وجود ۳۰ ساله شدن World Wide Web، همچنان دسترسی آزادانه به آن از طرف بسیاری از کشورها منع شده است. در این گزارش، چین به عنوان کشوری که بیشترین محدودیت را بر اینترنت اعمال کرده است شناخته شده.