مهاجرت :

  • وب‌سایت Numbeo به صورت تخصصی هزینه‌ی زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را مدنظر دارد و با بررسی قیمت ملزومات زندگی شهری، به دسته‌بندی شهرها و کشورها از نظر هزینه‌ی زندگی می‌پردازد. در اینفوگراف ۱۵ کشور که به طور میانگین هزینه‌ی زندگی در آنها از باقی کشورها بیشتر است را مشاهده می‌کنید.

  • در اینفوگراف نگاهی شده به جذابترین کشورها برای مهاجرت نیروی کار.

  • در نظرسنجی موسسه ی PEW از تعدادی از شهروندان چندی از کشورهایی که بیشترین میزان مهاجرت را دارند خواسته شد تا به این سوال پاسخ دهند که آیا موافق هستند افراد دارای مهارت به کشورشان مهاجرت کرده و مشغول به کار شوند؟ نتیجه را در اینفوگراف به ترتیب مهاجرپذیرتر بودن مشاهده میکنید.

  • در فاصله آبان ماه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان البرز حدود ٥١ هزار نفر مهاجر به استان تهران فرستاده در حالی که در همین بازه ۸۹ هزار نفر از استان تهران به البرز مهاجرت کرده اند.

  • در اینفوگراف بالا مشاهده می‌کنید که درصد جمعیت مهاجر نسبت به کل جمعیت برای کشورهایی که بیشترین میزان مهاجر را دارند چقدر است.

  • تحقیقات انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Pow نشان می‌دهد که در حدود ۸۸ درصد از جمعیت امارات در سال ۲۰۱۷ را مهاجران تشکیل می‌دادند. کویت و قطر نیز در رتبه‌های دیگر از منظر جمعیت مهاجر در جهان قرار می‌گیرند. اکثر این مهاجران کارگران فیلیپینی یا هندی هستند که برای کار به این کشورها مهاجرت کرده‌اند.

  • ترامپ در حالی مهاجرت از مرز مکزیک به امریکا را «بحران بشری» عنوان می‌کند که دموکرات‌ها مصرانه در صدد جلوگیری از تامین مالی پروژه‌ی دیوار مکزیک هستند. در اینفوگراف بالا مشاهده می‌کنید تعداد مهاجرانی که از مرز مکزیک به امریکا وارد شدند چگونه در ۸ سال اخیر تغییر کرده است. همانطور که مشخص است این تعداد به مقدار قابل توجهی نسبت به سال‌اهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ کاهش یافته است.

  • در اینفوگراف بالا گروه‌های اقدام کننده‌‌ای که بیشترین زمان را در انتظار گرین کارت امریکا سپری کرده‌اند مشاهده می‌کنید. این گزارش بر اساس جدیدترین گزارش دپارتمان ویزای امریکا در دسامبر ۲۰۱۸ است.

  • براساس گزارش فایننشیال تایمز، آژانس جرائم ملی بریتانیا معتقد است که سیاست عدم بازگرداندن ایرانیان با عبور غیرقانونی، آبهای این کشور را هدف مهاجران قرار داده است.

  • اینفوگراف بالا انواع ویزاهای امریکا را نشان می‌دهد. اطلاعات گزارش شده توسط CNN‌ نشان می‌دهد، هر کدام از ویزاهای امریکا برای چه گروهی تعلق می‌گیرد و در سال ۲۰۱۶ چند ویزا برای هر گروه صادر شده است.