نیروی انتظامی :

  • امروز در فضای مجازی بار دیگر فیلمی از ضرب‌وشتم مامور نیروی انتظامی منتشر شد. در ماه‌های اخیر این چندمین مورد از ضرب‌وشتم ماموران خدوم نیروی انتظامی به حساب می‌آید. موضوعی که مجدداً لزوم برخورد جدی با خاطیان و حراست از اقتدار ناجا را یادآوری می‌کند.

  • در بندرعباس هزار و سیصد و پنجاه و شش لوستر قاچاقی از یک کامیون کشف شده است. پیشتر نیز در سال 96 حدود هزار لوستر قاچاق در منطقه مشابه کشف شده بود.

  • یک کشاورز در شهرستان فریمان وقتی در حال شخم زدن زمینش بود صندوقچه ای پیدا کرد که 60 سکه قدیمی در آن بود. این کشاورز صندوقچه را به نیروی انتظامی استان خراسان رضوی تحویل داده است.