وزارت اطلاعات :

  • مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری ایران گفت‌و‌گویی با نشریه مثلث که گفته می‌شود کمی گرایش اصولگرایی دارد انجام داده و اظهاراتی را برای نخستین بار درباره «قتل‌های زنجیره‌ای» مطرح کرده است. آقای پور محمدی تلویحا گفته که این قتل‌ها توسط نیروهای خودسر انجام نشده بلکه بخشی از مدیران برای انجام این کار تحلیلی داشته‌اند. او که در زمان قتل‌ها رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود تلویحا می‌گوید که برخی از مدیران این وزارتخانه با تصور اینکه دارند از نفوذ براندازها به اصلاح‌طلبان جلوگیری می‌کنند طرح قتل‌ها را ریختند. او در واقع مدعی شده است که تئوریسین‌های این برنامه از لحاظ گرایشی به سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران گرایش داشتند. پورمحمدی البته در گذشته نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود که مصطفی تاجزاده در پاسخ از پورمحمدی خواسته بود صراحتا بگوید آیا مشابه آقای مصباح یزدی، سعید امامی را شهید می‌داند و مقتولان را مهدورالدم؟ پورمحمدی هیچ گاه به این پرسش پاسخ نداد.