وزارت کار :

  • علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر پیشین کار، در این گفتگو مسائل و مشکلات اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و به بیان تجربیات خود پرداخته است. ربیعی معتقد است فلسفه قدرت در ایران به گونه ای تعریف شده است که دائما تعارض ساختاری ایجاد میکند و در حال حاضر دانش اقتصادی لازم برای عبور از این شرایط را در کشور وجود ندارد.

  • به گزارش اقتصادنگار به نقل از مهر، علی اقبالی از افزایش تعرفه ارائه خدمات به کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی خبر داد و گفت: تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و تعرفه تمدید پروانه اشتغال این افراد نیز از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان افزایش یافت.