پنبه :

  • با وجود رد استفاده از پنبه در تهیه حلیم توسط وزارت بهداشت، ماجرا آن قدر دوباره کش پیدا کرد که در نهایت گروه‌هایی از طرف وزارت بهداشت گوشت قرمز در اختیار حلیم پزندگان قرار دادند تا نتیجه را ببینند. در نهایت مشخص شد وجود گلوتن گندم گوشت قرمز را پنبه‌ای می‌کند.

  • در حالی که چند وقتی است به ویژه بعد از افزایش قابل توجه قیمت گوشت، این شایعه بین مردم پیچیده است که در پختن حلیم از پنبه استفاده می‌شود، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام اینکه مخلوط کردن شی خارجی در حلیم کار ساده‌ای نیست گفته است که بازرسی نهادهای مربوط نشانی از انبار پنبه یا پشم ندارد که رستوران‌ها بتوانند از آن استفاده کرده باشند.