کسب و کار :

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نقش حقوق در جذب کارکنان جدید و یا حفظ کارکنان قدیمی پرداخته شده چرا که این دو هر کدام متفاوت هستند. مدرس در این قسمت به نحوه‌ی افزایش و کاهش دستمزد و تاثیر شرایط آن می‌پردازد. به طور مثال افراد برونگرا بیشتر از افراد درونگرا تحت تاثیر افزایش حقوق قرار می‌گیرند.

  • اگر تابحال بیشترین منبع درآمد رسانه‌های خبری و روزنامه‌ها از طریق گرفتن آگهی بود، به نظر می‌رسد در سال جدید این روند تغییر خواهد کرد. در نظرسنجی‌ای که از سردبیر‌ها، مدیر مسئولین و دست‌اندرکاران حوزه‌ی خبر شد مشخص شد که چیزی در حدود ۵۲ درصد این افراد گرفتن اشتراک را اصلی‌ترین منبع درآمد خود در سال آینده عنوان کرده‌اند. این درحالی است که تبلیغات در رتبه‌ی دوم قرار دارد. با وجود سرویس‌های دیجیتالی مانند گوگل و فیسبوک که می‌توانند به طور هوشمندانه‌ای تبلیغات مرتبط با نیاز و علاقه‌ی کاربران را به آنها نشان دهند، علاقه‌ی صاحبان کسب و کار برای تبلیغ محصولاتشان در سرویس‌های خبری کاهش یافته است.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نقش حقوق در جذب کارکنان جدید و یا حفظ کارکنان قدیمی پرداخته شده چرا که این دو هر کدام متفاوت هستند. مدرس در ادامه به میزان تاثیر حقوق برای هر کدام از این دو پرداخته است.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به بررسی نقش حقوق و دریافتی‌های کارمندان در میزان علاقه‌ی آنان به کار پرداخته شده که یکی از بزرگترین چالش‌های بحث‌های مدیریتی است. به طور مثال مدرس اشاره می‌کند که مجله‌های معتبری مانند هاروارد بیزینس ریویو نظر تحقیقاتی را که عامل حقوق را حتی جز ۱۰ عامل برتر انگیزشی نمی‌دانند بسیار اشاعه می‌دهد در صورتی که این تحقیقات مبنای درستی ندارند.

  • دانشکده‌ی مدیریت هاروارد در تحقیقی رفتار و سبک زندگی روزمره‌ی مدیران عامل چندین شرکت با درآمد‌های سالانه‌ی میلیارد دلاری را بررسی کرده است. در اینفوگراف نتیجه‌ی این تحقیقات را مشاهده می‌کنید. کار مدیریت چنین شرکت‌هایی می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد، تعادل میان زندگی شخصی و کار فرد مدیر را بهم زند و در نهایت باعث مشکلات حاد جسمی و روحی برای مدیران شود. در ادامه‌ی اینفوگراف چالش‌های مدیران مذکور و راه‌هایی که برای فائق آمدن برای مشکلات جسمی و روحی اتخاذ کرده‌اند را مشاهده می‌کنید.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به را ّه های بهینه برای مدیران به منظور بررسی عملکرد کارمندان می پردازد و روش هایی را معرفی می کند که کارمندان نیز بتوانند عملکرد خود را ارتقا دهند.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به چگونگی ارزیابی عملکرد و بررسی تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد پرداخته می‌شود.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، مقدمه آی است در رابطه با مدیریت اجرایی.

  • این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نحوه ی بهبود عمل تصمیم گیری می پردازد.