یاسوج :

  • پرونده‌ی سانحه‌ی پرواز تهران یاسوج که ۶۶ نفر کشته داشت هنوز با کلی ابهام باز است. شواهد نشان‌دهنده‌ی قصور احتمالی شرکت‌ هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری است.